Project Description

Een internationaal bedrijf uit de metaalindustrie in Antwerpen wordt voor zijn magazijnactiviteiten geconfronteerd met een aanzienlijke loonkosthandicap tegenover de concurrentie, zowel in Belgiƫ als in de buurlanden.

Zij doen een beroep op BM om hen te helpen deze problematiek aan te pakken.

Alle elementen van de loonkosthandicap worden in kaart gebracht en na verschillende besprekingen met het lokale operationele management en de HR afdeling, worden een aantal scenario’s ontwikkeld om de onderhandelingen met de vakbonden op te starten. Dit mondt uit in een nieuwe CAO met een aanzienlijke daling van de loonkost, zowel op korte als lange termijn, tot gevolg o.a. door het invoeren van andere arbeidsvoorwaarden voor nieuw aangeworven medewerkers, minder snelle doorgroei in de loonschalen en meer flexibiliteit door het soepeler inzetten van interims. Een aantal andere elementen uit de voorbereide scenario’s zullen gebruikt worden als onderhandelingsmaterie in toekomstige CAO onderhandelingen.