Bernard Leemans

specialist in collectieve arbeidsverhoudingen en sociale bemiddeling

Waar vindt u een specialist met meer dan veertig jaar ervaring in collectieve arbeidsverhoudingen?
Business Mentor Bernard Leemans:

studeerde sociaal arbeids- en sociaalverzekeringsrecht, bedrijfseconomie, onderhandelen, bemiddelen, non-verbale communicatie en groepsdynamica;
was secretaris van de Landelijke Bedienden Centrale te Antwerpen, deed HR-ervaring op bij Bell-ITT en Polysar, verdedigde de belangen van kmo’s in de houtsector bij de werkgeversfederatie Febelhout, was onderhandelaar bij het sociaal overleg in het Paritair comité van de houtsector en richtte het opleidingscentrum voor de houtsector op;
was beheerder van de Rijksdienst voor Kinderbijslag, lid van de Algemene raad van het RIZIV en lid van het comité dat langdurig werklozen bij de RVA onderzocht;
maakte deel uit van het Korps van Sociale bemiddelaars van de Federale Overheidsdienst Werk, Arbeid en Sociaal overleg (onder meer als Adviseur- generaal, Eerste Sociaal bemiddelaar).
Bernard had als eerste sociaal bemiddelaar kennis van de meest uiteenlopende sectoren:

hij was voorzitter van verschillende paritaire comités zoals de Metaalverwerkende nijverheid in de Provincies Antwerpen en Limburg, de Internationale handel, vervoer en de logistiek, het Gas- en Elektriciteitsbedrijf, de Luchtvaart, de Scheepsherstelling, het Havenbedrijf, de Koopvaardij en Binnenscheepvaart;
in die sectoren bemiddelde hij bij onder meer Ford Genk, General Motors Belgium, Antwerp Shiprepair, DHL, Sabena en Flightcare;
bij de opheffing van de binnengrenzen in de EU werkte hij samen met de sociale partners een groots herstructureringsplan uit: 4500 ontslagen douanewerknemers kregen opnieuw werk via vorming- en outplacementprogramma’s.
Vandaag is Bernard actief als gastdocent arbeidsverhoudingen en geeft hij les aan de KUL campus Brussel, EMS (postgraduaat HRM), EMS KUL - HRM Brussel, AMS Managementschool Antwerpen en voorheen bij de Vlerick Business School.